Kiedy planujesz zakupić nieruchomość od dewelopera i zależy Ci na świadomym zakupie – ważne jest szczegółowe zaplanowanie tego procesu. Skorzystaj z doświadczenia fachowca, który na co dzień zajmuje się realizacją prac wykończeniowych mieszkań, lokali i domów oddawanych do użytku przez firmy deweloperskie.                                                                                                                                                                                                             Przedstawiam 16 porad, które zagwarantują Ci bezpieczny zakup.

ETAPY NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

  • prospekt informacyjny
  • umowa rezerwacyjna
  • umowa przedwstępna
  • umowa deweloperska
  • wpis do księgi wieczystej
  • realizacja harmonogramu
  • odbiór przez nabywcę lokalu mieszkalnego
  • przeniesienie na nabywcę prawa własności w drodze aktu notarialnego
  • wpis prawa nabywcy do księgi wieczystej

Z punktu widzenia wykonawcy prac wykończeniowych skupię się na omówieniu tylko wybranych.

PROSPEKT INFORMACYJNY

Deweloper ma obowiązek opracować i udostępnić nabywcy aktualną informację o realizowanym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także o sytuacji prawno-finansowej firmy. W praktyce deweloper sporządza prospekt informacyjny oraz umożliwia potencjalnemu nabywcy zapoznania się z dokumentem na miejscu

Pamiętaj! Prospekt informacyjny wraz z załącznikami po zakupie nieruchomości będzie integralną częścią umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny poza częścią ogólną zawiera część indywidualną obejmującą:

 • informacje odnośnie ceny za 1 mkw. powierzchni mieszkania lub domu, liczby kondygnacji
 • standard prac wykończeniowych części wspólnej budynku i terenu wokół niego,
 • liczby lokali w budynku, liczby miejsc garażowych
 • dostępnych w budynku mediów
 • określenie usytuowania mieszkania lub określenie powierzchni i układu pomieszczeń
 • zakres i standard prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper wewnątrz budynku.

UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa deweloperska jest to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się, po zakończeniu budowy nieruchomości, do ustanowienie odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za świadczenie uiszczane przez nabywcę. Umowa musi zawierać określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których przeprowadzenia zobowiązuje się wykonawca. Ponadto, z umowy musi także wynikać, czy w cenę mieszkania wliczona jest należność za inne części składowe lokalu np. balkon, drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie itp. W chwili podpisywania umowy nabywca powinien wiedzieć jakie dokładnie koszty związane z utrzymaniem budynku i lokalu i w jakiej wysokości będzie je ponosić po przeniesieniu na niego prawa własności nieruchomości.

STAN DEWELOPERSKI

W języku branżowym „stan deweloperski” to pojęcie umowne oznaczające podstawowy stopień wykończenia lokalu lub domu. Teoretycznie można w takim lokalu zamieszkać jednak zwykle standard ten jest zbyt niski i lokal wymaga dodatkowych prac wykończeniowych, które przeprowadzone są na koszt nabywcy.

ODBIÓR NIERUCHOMOŚCI

Przeniesienie na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu poprzedzone jest jego odbiorem w obecności nabywcy lub jego pełnomocnika. Z odbioru sporządza się protokół.

Pamiętaj: Odbiór mieszkania lub domu nie może zostać dokonany przez dewelopera jednostronnie, tzn. bez obecności nabywcy (lub jego przedstawiciela).

16 PRAKTYCZNYCH PORAD FACHOWCA

 1. pojedź na miejsce budowy lub lokalizacji inwestycji, aby zobaczyć w praktyce usytuowanie budynku w stosunku do pobliskiej zabudowy
 2. zwróć uwagę czy inwestycja nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ulic, wysypisk nieczystości, uciążliwych zakładów produkcyjnych (hałas, drgania, przykre zapachy itd.)
 3. szukaj w dokumencie informacji na temat inwestycji, które są planowane do realizacji w promieniu 1 km od nieruchomości, dowiesz się z jakimi obiektami będziesz sąsiadować
 4. jeśli w prospekcie brak takiej informacji możesz zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tam również znajdziesz takie zapisy
 5. zwróć uwagę na liczbę kondygnacji budynku i czy deweloper planuje instalacje windy, wtedy podejmij decyzje o wyborze lokalu na konkretnym piętrze
 6. w przypadku lokalu gdzie klatka schodowa jest otwarta, pamiętaj, że drzwi do twojego mieszkania są drzwiami zewnętrznymi co wpływa na komfort mieszkania i straty ciepła zwłaszcza w zimie
 7. ważne byś zwrócił uwagę na opisany w prospekcie sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, może okazać się że do powierzchni mieszkania doliczono także powierzchnie np. balkonu, komórki lokatorskiej i kupując 40m2 w rzeczywistości mieszkanie liczy 30 m2
 8. zainteresuj się zapisami dotyczącymi standardu prac wykończeniowych części wspólnej budynku i terenu wokół niego, jeśli ważna jest dla Ciebie zieleń wokół budynku – nie wybieraj inwestycji otoczonych parkingami, placami pokrytymi kostka brukową
 9. szukaj w prospekcie informacji na temat dostępnych w budynku mediów np. Internet, telewizja kablowa, itp.
 10. zwróć szczególną uwagę na systemy ogrzewania w mieszkaniach i dostarczania ciepłej wody, to warunkuje późniejsze wydatki eksploatacyjne (wewnętrzny piec CO lub ciepło dostarczane z sieci zewnętrznej)
 11. przeczytaj bardzo dokładnie umowę deweloperską, brak oficjalnej definicji „stanu deweloperskiego” powoduje, że standard oddawanego lokalu będzie się różnić w zależności od danego dewelopera

Skorzystaj z usługi „Odbiór z fachowcem Dom Dekorum” – unikniesz przykrych niespodzianek i dodatkowych kosztów na etapie wykończenia i eksploatacji lokalu.

 1. umów się na odbiór z doświadczonym wykonawcą, najlepiej tym, który będzie realizował prace wykończeniowe w lokalu lub domu
 2. wykonawca sprawdzi:
  • wymiary pomieszczeń
  • jakość ścian i tynków
  • jakość podłóg i posadzek
  • stan okien i szyb
  • parapety zewnętrzne i wewnętrzne
  • stan drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
  • instalację elektryczną
  • instalację wodną, kanalizacyjną i instalację c.o.
  • instalację wentylacyjną
  • stan balkonu i garażu
 1. podczas odbioru należy zgłosić i uzasadnić zdiagnozowane usterki, niedoróbki i wady deweloperowi, który ma 14 dni na uznanie lub odmowę wskazanych przez Ciebie wad,
 2. jeśli deweloper uznał wskazane wady, ważne jest aby wraz z doświadczonym wykonawcą sprawdzić prawidłowość usunięcia wad lub ponownie zakwestionować prace wykonane nieprawidłowo,
 3. warto też pamiętać, iż do wad budynku podlegających reklamacji z tytułu rękojmi nie zalicza się realizowanego na indywidualne życzenie nabywcy tzw. białego montażu.

Skorzystaj z usługi „Odbiór z fachowcem Dom Dekorum” – sprawdzę stan stan mieszkania lub domu przed odbiorem od dewelopera.